نام و نام خانوادگی : سهیلا آئینه

رشته : دینی وعربی

مقطع تحصیلی : کاردانی

تاریخ فراغت از تحصیل : ۷۴/۱۱/۳۰

بازگشت