نام و نام خانوادگی : شهریار مهدی خشویی

رشته : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

تاریخ فراغت از تحصیل : ۷۸/۱۱/۳۰

بازگشت