نام و نام خانوادگی : فرشید آئینه

رشته : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مقطع تحصیلی : کارشناسی

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۵/۱۰/۳۰

بازگشت