نام و نام خانوادگی : نادر آئین پرست

رشته : مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ناپیوسته

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۳/۰۶/۰۶

بازگشت