نام و نام خانوادگی : حسین آئین پرست

رشته : مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات

مقطع تحصیلی : کارشناسی

تاریخ فراغت از تحصیل : ۸۹/۰۴/۳۱

بازگشت