نام و نام خانوادگی : نوید سلیمی حسین آبادی

رشته : مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات

مقطع تحصیلی : کارشناسی

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۳/۰۴/۳۰

بازگشت