نام و نام خانوادگی : بهاره آئین فر

رشته : مهندسی صنایع-برنامه ریزی وتحلیل سیستمها

مقطع تحصیلی : کارشناسی

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۳/۱۰/۳۰

بازگشت