نام و نام خانوادگی : حسین نصیری

رشته : مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۳/۰۲/۱۷

بازگشت