نام و نام خانوادگی : محمدرسول قبادی

رشته : مهندسی برق-قدرت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۲/۰۹/۳۰

بازگشت