نام و نام خانوادگی : غلامحسین آئینه

رشته : مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاریخ فراغت از تحصیل : ۹۶/۰۱/۲۷

بازگشت